Saturday, April 28, 2007

MS SubbulakshmiThe incomparable, divine-voiced MS Subbulakshmi.

From the Hindi film Meera (1945). Music director: Dilip Kumar Roy.
Raga: Mohanam (Bhupali), Aadi Taalam. Lyrics: Meera

Adoration of the infant Krishna.

giridhara gopaalaa baalaa
giridhara gopaalaa baalaa
giridhara gopaalaa

shyaamala sharira kaustubha haara
shyaamala sharira kaustubha haara
pitaambara-dhara prabho muraare
pitaambara-dhara prabho muraare

giridhara gopaalaa

nanda sukumaara mana-mohanaa-kaara
nanda sukumaara mana-mohanaa-kaara
brindaavana-cara tulasi-haara
brindaavana-cara tulasi-haara
giridhara gopaalaa baalaa
giridhara gopaalaa

giridhara gopaalaa
giridhara gopaalaa
kamsa vidaara
giridhara gopaalaa
kamsa vidara
miraa maanasa saro-vihaara
miraa maanasa saro-vihaara

giridhara gopaalaa baalaa
giridhara gopaalaa
baalaa

No comments: